fyej

fyej преод. навреди/навредува: ai më fyu shumë тој многу ме навреди.