gallatë

gallat/ë, -a ж. разг. 1. голема врева со смеа; жагор, џагор. 2. караница.