gamile

gamil/e, -ja ж. мн. e, -et зоол. камила: gamile me një gungë едногрба камила.