garë

gar/ë, -a ж. мн. a, -at натпревар; натпреварување (во спорт, во некаква дејност, наука и сл.).