garues

garues, -i м. мн. , it и garues/e, -ja ж. мн.e, et натпреварувач и натпреварувачка.