gazifikoj

gazifikoj преод. гасифицира (снабдува со уреди за користење на гас).