gërvisht

gërvisht преод. гребе; огребе/огребува; изгребе/изгребува кожа (со нокти) или мазната површина на некој објект: gërvishti dorën ја изгреба раката.