gogësij

gogësij непреод. се проѕевне/се проѕева: fëmija po gogësin детето се проѕева.