golle

goll/e, -ja ж. мн. e, et голема дупка (во дрво, камена стена и др.).