grah

grah преод. 1. води; тера: po i grah kuajt (qetë) ги води коњите (воловите). 2. вози: grah automobilin возам кола.