grimcoj

grimcoj преод. дроби, крши, рони; иситни/иситнува нешто во ситни трошки или честички.