gumëzhin

gumëzhin непреод. брмчи; зуи, испушта звук на зузукање или зуење.