gushë

gush преод. (нагал. во детски јазик) гушне/гушнува, гушка: e gush vajzën e vet ја гушка својата ќерка.