ofiçinë

ofiçinë, -a ж. мн. a, -at 1. работилница (механичарска со сите потребни средства за работа). 2. посебен погон.