orendi

orendi, -a ж. мн., –të 1. покуќнина, мебелот во една куќа. 2. инвентар (канцелариски, школски и сл.).