origjinar

origjinar, -e прид. книж. изворен: të dhëna origjinare изворни податоци.