origjinë

origjin/ë, -a ж. мн. 1. извор; почеток. 2. потекло: origjina e botës shtazore потекло на животинскиот свет.