zhvilloj

zhvilloj преод. 1. развие/развива: i zhvillon muskujt ги развива мускулите. 2. напредне/напреднува, напредува.