zhvulos

zhvulos преод. отпечати/отпечатува, симне восочен или оловен печат од запечатено нешто.